Alapozó terápia

Az alapozó terápia 5-16 éves korig foglalkozik elsősorban anyanyelvi készségproblémás gyerekek fejlesztésével. Lényege az, hogy a fent felsorolt esetek kialakulásának okai között sokszor az idegrendszer éretlensége áll. Ez az éretlenség általában csak az iskolába kerüléskor derül ki, mert akkor kerülnek a gyerekek és az idegrendszer igazán nagy terhelés alá, de mivel az nem teljesen egészséges, ezért a gyerek szétesik és különböző tüneteket produkálhat. Ha valóban az éretlen idegrendszer áll a probléma hátterében (ezt egy vizsgálattal ki lehet mutatni), akkor a terápia hatásos.

A terápia mozgásterápia, melynek során az idegrendszer újra, ezúttal helyesen megtanulja az alapvető nagymozgásokat. Majd bonyolultabb mozgáskoordinációt és figyelmet igénylő feladatokat végeznek a gyerekek, melyeknek kifejezetten a két agyfélteke együtt dolgozásának az összehangolása a célja.

Nagyon fontos a korai felismerés, esetleg megelőzés (iskola előtti év az Alapozó terápia esetében). Minden gyerek először egy felvételi vizsgálaton esik át, ami csak annyit jelent, hogy megpróbáljuk kideríteni, hogy mi az oka a tüneteinek, s ennek megfelelően javaslatot teszünk a további fejlesztésre.
A foglalkozások hatékonysága a rendszerességen múlik, és fontos a szülőkkel való együttműködés is.

Az alapozó terápia olyan intenzív mozgásfejlesztés, mely a beszédfejlődésben elmaradt, diszlexia-veszélyeztetett, túlmozgásos, figyelemzavaros, éretlen nagy- és finommozgásos gyermekek iskolaérettségét segíti elő az idegrendszer tudatos fejlesztésével.

A terápia 5-8 fős kiscsoportokban történik, melynek megkezdése előtt részletes állapotfelmérést végzünk. Már egy év alatt elérhető a problémák rendezése, vagy jelentős javulása, mely lehetővé teszi a gyermek számára a sikeres iskolakezdést.

Az Alapozó Terápia módszerének alkalmazása nem mozgásgyakorlatok mechanikus végzése.
A terápiás folyamat a gyermek és a terapeuta között kialakuló elfogadó-szeretetkapcsolatban végbemenő fejlődési-nevelési folyamat. A módszer hatását a terapeuta (fejlesztő) személyisége erősíti. Meghatározza a szükséges fejlesztési területeket, a terápia felépítését, és a gyermek személyiségének megfelelően vezeti végig őt a fejlődés folyamán.

A fejlődés nehézségét vagy elakadását, ennélfogva a terápia szükségességét jelezheti, ha az alább felsorolt "tünetek" közül huzamosabb időn át és egyszerre minimum 3 megfigyelhető:

- Megkésett beszédfejlődésű (kislányként 2, kisfiúként 2,5 éves kora után kezdett beszélni);

- Nem kellő ütemben gyarapodik a szókincse;

- Nem ejt tisztán sok hangot;

- Nem beszél bővített és kerek mondatban;

- Nem szívesen hallgat mesét, verset;

- Nehezen tanul meg mondókát vagy verset;

- Nem ül le feladatokat csinálni;

- Nem szeret rajzolni, és az Ön és/vagy az óvónő véleménye alapján jelentős mértékben elmarad a kortársaktól e téren;

- Nem szeret LEGO-val, építőkockával, kirakóval játszani;

- Ügyetlen az ollóhasználatban;

- Nem tudja bekötni a cipőjét;

- Nem alakult ki egyértelműen a kezessége, holott már elmúlt öt éves;

- Nem tud kétkerekű biciklin biciklizni;

- Gyakran történik vele kisebb-nagyobb baleset;

- Nem hallgatja végig a hozzá intézett kéréseket, vagy rendre megfeledkezik róluk;

- Dühös, ha bármilyen tevékenységét félbe kell hagynia;

- A játszótéren, óvodában általában nem játszik együtt a többi gyerekkel, egyedül, cél nélkül rohangál;

- Ha mégis bekapcsolódik a közös játékba, igyekszik a többiekre ráeröltetni a saját szabályait;

- Mindig irányító szerepet akar betölteni, ezért nincsenek barátai;

- Gyakran kap dührohamot, kiabál, földhöz veri magát;

- Nyugtalanul, keveset alszik.