Logopédia


A logopédiai csoportok létrejöttét az ép értelmű, de súlyosan beszéd- és nyelvi zavarral küzdő gyermekek számának növekedése, valamint az indokolta, hogy hatékony fejlesztésük a logopédiai alapellátásnál magasabb óraszámot és speciális terápiákat igényelt. Jelenleg három csoportunkban a Beszédvizsgáló Országos Szakértői És Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján összesen 36 sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyerek jár. Egy-egy csoportban maximálisan 12 gyerek van - ez törvényi szabályozás szerint 24 főnek számít -, két óvodapedagógussal, egy logopédussal és egy dajkával. Részmunkaidőben több mozgásterapeuta is dolgozik intézményünkben.

A komplex terápia keretei között a gyermekek minden nap legalább egyszer részt vesznek logopédiai terápián, óvodai fejlesztő foglalkozáson és mozgásfejlesztésen. Az intenzív logopédiai, óvodai fejlesztés egyéni, mikro- és kiscsoportos formában történik, ahol beszédindítással, beszéd- és nyelvi fejlesztéssel, fejlődési diszfázia terápiával, beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztéssel, artikulációjavítással, vizuomotoros koordináció és grafomotoros fejlsztéssel, a nyelvi zavar talaján kialakuló tanulási nehézség veszélyeztetettség prevenciójával foglalkozunk. Szükség szerint egyéb speciális terápiákat is nyújtunk. Az intenzív sérülés specifikus, sokoldalú fejlesztés az óvodai alapprogram, a kiegészítő mozgásterápiák és a logopédiai fejlesztés eredményeként valósítható meg, mely nem nélkülözheti az óvónő, logopédus és mozgásterapeuták együttműködését, team munkáját. Félévenként felméréseket végzünk, mely az elvégzett pedagógiai munka hatékonyságának és a gyermek fejlődésének feltérképezésére szolgál, valamint kijelöli a további terápiás lépéseket.

Logopédiai csoportjainkba szeretettel várunk:

 • jó értelmi képességű, de megkésett beszédfejlődésű
 • beszédészlelési, beszédmegértési problémás
 • súlyos beszédhibás
 • diszlexia veszélyeztetett
 • író-rajzoló mozgásban ügyetlen gyermekeket!

Miben vagyunk mások?

 • egyedülállóan komplex fejlesztés
 • a gyermekeket logopédus, óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta
  együttesen fejleszti
 • mindennapos logopédiai foglalkozás
 • 12 fős csoportok családias, derűs légkör
 • játékos egyéni és kiscsoportos foglalkozások
 • a gyermekek fejlődését félévenként felmérjük
 • mozgásterápiák: Ayres, HRG
 • pszichológusi segítség igény szerint
 • a felvételt komplex logopédiai vizsgálat előzi meg
 • gyermekek óvodai életét kézműves foglalkozások, közös családi programok színesítik
 • óvodánk jól megközelíthető helyen, reprezentatív villaépületben található

Szeretettel várjuk gyermekét
csoportjainkba!