Állatasszisztált kutyaterápia (AAT)

Logopédiai csoportjaink számára kutyaterápiát biztosítunk. Mit is jelent:

Az állatasszisztált terápia (AAT)
A kutya-ember kötődés ismert pozitív érzelmi hatásai igen erős motivációként hatnak a gyermekekre. Az állatokkal történő találkozások során a gyermekek olyan spontán szeretetmegnyilvánulásokat élhetnek át, amelyek igen pozitívan hatnak személyiségfejlődésükre.
Az állatasszisztált terápia olyan terápiás program, mely során egy terápiás kutya jelenlétével, aktivitásával biztosítjuk, hogy a gyermekek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív funkciói javuljanak.
A terápia során a gyermek a terápiás team segítségével meghatározott szakmai protokoll alapján
alakít ki kapcsolatot a kutyával.
A pedagógus feladata a gyermekcsoport képességeinek megfelelő terápiás óra összeállítása és vezetése. A foglalkozások elvárásait a kutyavezetővel folyamatosan egyeztetjük, hiszen a kutya feladatvégzésre történő alkalmasságát ő tudja megítélni. Az állatok egészségügyi adatai
folyamatosan rendelkezésünkre állnak.

Az állatasszisztált terápia (AAT) célja
A foglalkozások során kiemelt célunk, hogy a terápia által nyújtott, a gyermekek életkori szintjének megfelelő szenzoros aktivitás hatására javuljon a külvilág ingereinek felfogása és feldolgozása,
a gyermekek aktívan vegyenek részt a szociális interakciókban.
A kutyaterápia jó lehetőséget biztosít a gyermekek fejlődéséhez, aktivizálja a figyelmet, az ingerfeldolgozó képességet, és érzelmi biztonságot, örömélményt nyújt, mély emléknyomokat
hagy a gyermekekben.
A kutyaterápiás fejlesztés során figyelmet fordítunk a kommunikációs készségek fejlesztésére, a szenzoros és motoros ingerlésre, az érzelmi élet színesítésére, a kognitív képességek fejlesztésére.

A kutya, mint motiváció
- A kutya által közvetített minden inger életszerűbb, ezért figyelemfelhívó ereje nagy.

- A kutya, mint eleven, mozgó, érzelmi-indulati lény, javítja a pszichés aktivitást.

- A kutya-gyermek kapcsolatban nő a gyermek kompetencia érzése.

- A kutya viselkedése jó alapot biztosít az utánzásra.

- A kutya gondozása megalapozza a későbbi munkavégzéshez szükséges készségeket.