Ayres DSZIT terápia

Az ingerek az észlelés útján jutnak a központi idegrendszerbe. A szenzoros integráció a különböző csatornákon befutó információk "értelmes" rendezését jelenti. Az integráció folyamatában alapvető szerepe van a mozgásnak, mindenekelőtt a nagy és a testközeli mozgásoknak.

A terápia lényege: mozgással történő idegrendszeri érlelés, fejlesztés, felzárkóztatás.

Fejlesztési cél:

  • a nagymozgások pontosítása, tempójának, ritmusának, irányának egyre tudatosabb kontrollja, a finommotorika fejlesztése, az írómozgáshoz szükséges differenciált és koordinált izomműködés kialakítása, a testséma kialakítása: testrészek differenciált megismerése, a test alapkoordinátáinak megismerése, az oldaliság, lateralitás alakítása, az egyensúly elsajátítása,
  • a percepció fejlesztése: különböző formák, méretek motoros alakítása, bemozgása alapvető téri irányok megismerése saját testhez viszonyítottan, keresztmodalitások erősítése: hallott, bemutatott minták motoros visszaadása a mozgásos feladatok elvégzése során, a vizuális minták reprodukálása.
  • célja olyan szenzoros ingerek adása, amelyek elősegítik az addigiaknál érettebb, integráltabb mozgásos válaszok megjelenését. Ezek azonban nem taníthatók, nem is erőltethetők, az ingerek felkínálásával előcsalogathatók.

A gyermekek 3-7 éves korban a legszenzitívebbek, a mozgás számukra örömforrás, erre a természetes mozgásvágyra épít a terápia.Nagy érdeme, hogy a mozgásos szenzációk iránti igényt nem csak tünetként kezeli, mely segíti a diagnózis felállítását, de a korrekció, az öngyógyítás lehetőségét is megteremti.

Légköre oldott, a testi és pszichés biztonság adja a foglalkozások alaphangulatát.

A fejlesztések során szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyermekeink nyitottabbak, határozottabbak, érdeklődőbbek lettek.

A terápia nagymértékben hozzájárul a stabilabb, koordináltabb nagymozgáshoz, a grafizmus, finommotorika javulásához, fejlődéséhez, továbbá a figyelem tartósságához, koncentráltságához.

A bátortalanabb, szorongóbb, lassabb pszichomotoriummal rendelkező óvodásoknak növeli az önbizalmát, javítja munkatempóját, az örömteli együttlétek pedig érzelmileg kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá teszik őket.

(DSZIT - Dinamikus szenzoros integrációs terápia)