HRG TSMT

A TSMT feladatsora a nagy- és finommozgások fejlsztésére szolgál.

A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, mely fokozatosan nehezedik. Hatására tovább fejlődik a nagymozgások összerendezése, a gyerekek egyre összetettebb, több irányú figyelmet igénylő mozgásokat tudnak végezni. Tovább fejlődik a gyermekek figyelme, feladat értése, rimus érzéke, kitartása, együttműködése. A TSMT tréning során is sokféle eszközt használunk, de már meghatározott módon.

(TSMT - Tervezett Szenzomotoros Tréning)

HRG

A HRG-módszer és feladatok rendszeres és kellően intenzív alkalmazásának az idegrendszer kéreg alatti szabályzásának normalizálódására van pozitív hatása. Ezzel párhuzamosan a sikeres viselkedésszervezéshez és a kognitív funkciók végrehajtásához szükséges agykérgi sémák is "bejáratódnak", amely a pozitív transzfer-folyamatok kialakulását segíti elő.

A mozgás, a figyelem, a "szófogadás", a beszéd, a beilleszkedési és gondolkozási folyamatok komplexen megfigyelhető javulása jelzi a HRG-terápia sikerességét és hatékonyságát.

A felzárkóztatás után a széleskörű mozgáskultúra megalapozása, az eszközös feladatok "végigtanulása", a koordinációt, szerialitást és a ritmusérzéket fejlesztő feladatok elsajátítása történik. A siklás és az úszó mozgások megtanulása csak ezután lehet sikeres.

A hidroterápia alkalmazható részképesség-zavarokkal élő gyerekeknél, akik fejlettségükben egy-egy területen elmaradnak kortársaik mögött, később nem teljesen iskolaérettek, koncentrációképességük, monotóniatűrésük kisebb, nehezebben illeszkednek be társaságba.

A vizet a felhajtóereje és kellemes simogatása, ami állandó taktilis (tapintási) inger, nagyon alkalmassá teszi arra, hogy a megtanulandó nagymozgásokat ebben a közegben sajátítsa el a kisgyerek.

(HRG - Hydroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika)

A HRG és a TSMT-módszer együttes használatával az organikus éretlenség hamarabb elmulasztható, és az elért fejlődési eredmények tartósabban megszilárdulnak, ezután jobban lehet erre építeni speciális felzárkóztató terápiákat (a gyermek magasabb szinten, jobb figyelmi-megértési, utánzási, emlékezeti képességgel hamarabb fog javulni a többi terápia hatására, mint az alapozó HRG-TSMT-szenzomotoros fejlesztés nélkül.